GEBEDEN

duur 30 min, op afspraak (kan ook op afstand)

Bidden is je afstemmen op Iets dat zo groot (Alomvattend) en krachtig (Almachtig) is, dat wij mensen het lang niet kunnen bevatten. Je afstemmen op de Zuiverste Vorm van Liefde, een Licht dat helderder is dan de zon, een Gelukzaligheid die alle liefde te boven gaat... Jezelf laven aan deze Bron van alle Leven en zo Heel+Al-Een Zijn. Meer en meer loslaten wat maakt dat je de Prana (Adem, Levensenergie) niet vrijelijk door je heen kunt laten stromen.